• Dietetyk:
 • Tel. 883 737 731
 • agnieszka.piechocka@totuporadnia.pl
 • Psycholog:
 • Tel. 889 334 404
 • roksana.owczarek@totuporadnia.pl

O nas

Poznaj nasz zespół

Roksana Owczarek - ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie / Certyfikaty:

 • Studia magisterskie psychologia o specjalności klinicznej - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Studia magisterskie pedagogika o specjalności opieka i wychowanie - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki - Kujawsko Pomorska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy.
 • Terapia Poznawczo - Behawioralna Dzieci i Młodzieży - "Poza Schematami" Niepubliczny Ośrodek Kształcenia w Warszawie. 
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży - Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie.
 • Ochrona Zdrowia Psychicznego - przeciwdziałanie depresji i samobójstwom, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 
 • Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytem rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o profil Psychoedukacyjny PEP-R, Centrum Terapii Egeo.
 • Setting w pudełku, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci, Ośrodek Psychoterapii „Mały Książę”.
 • Terapia Behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną, Niepubliczne Studium Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
 • Wybrane elementy analizy behawioralnej stosowane w pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym i niepełnosprawnym intelektualnie, Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne w Bydgoszczy.
 • Przemoc w rodzinie – rozpoznawanie, przeciwdziałanie, interdyscyplinarność, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”.
 • Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • Psychologiczne aspekty wspierania rozwoju uczniów, Akademia Profesjonalnego Nauczyciela.
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole, Centrum Edukacji i Profilaktyki Problemów Uzależnień Wielkopolskiej Fundacji ETOH.
 • Trening asertywności i umiejętności społecznych, International House Bydgoszcz.
 • Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej” w klasach IV- VI szkoły podstawowej i gimnazjum, Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki Szkolnej w Starachowicach.
 • Trening umiejętności wychowawczych, Pracownia Terapii i Edukacji Psychologicznej w Bydgoszczy.
Roksana Owczarek - ZnanyLekarz.pl

Certyfikaty

Współpraca